Commit Graph

33 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Kostiantyn Kuleshov c0076bf5aa Updated to v2.6
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 09a3d66656 Updated to v2.6
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 504b748789 Updated to v2.6
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov fe0a1a5202 Removed GitBook
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 4aa988f236
GitBook: [#4] Added other pages
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 3cb46f2b26
GitBook: [#3] Icons
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 0cdf5d8ce1
GitBook: [#1] Вики начала разбиваться на странички
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 25bf0064b7 Updated to v2.5
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 363de17c08 Update 2.4
1 year ago
Kostiantyn Kuleshov 66ec64fa30 Обновление v2.3
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov a573edc03a Merge branch 'master' of https://github.com/profitrollgame/AutoZoom
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 5d2da989d6 Обновление v2.2
2 years ago
Profitroll 461729fa9e
Обновление 2.1
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 34fe5f0063 Обновление 2.1
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 6df060142a Обновление 2.1
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 2183db0515 Обновление 2.0
2 years ago
Profitroll 310faaf79b
Мелкие изменения
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 5206b3e2fa Обновление 1.8
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 7598e594da Фикс номера версии
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 747e666cf1 Обновление 1.7
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov c8e3f64762 Фикс версии
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 84d47b131c Обновление 1.6
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov eb33215856 Обновлён до 1.5
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 243e06ee0b Обновление 1.5
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 2b50827e58 Последний фикс README на сегодня :)
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 79901de58c Ещё один фикс README
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 5354e0e487 Update README.md
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov f0b5985aaa Фикс заголовков
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov bd722212b5 Мелкий фикс MD
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 3f679531f7 TXT файл был заменён на MD
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov ff7d631cf1 Обновление README до 1.4
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov bf2870c7b5 Добавлена ссылка на Вики
2 years ago
Kostiantyn Kuleshov 2cc911fdd2 Версия 1.4 добавлена на GitHub.
2 years ago