"locale_log" explanation added

master
Profitroll 6 months ago
parent dfc1e36f07
commit f0c333968b

@ -55,6 +55,6 @@ Examples:
## Localization
Bot is capable of using custom locales. There are some that are pre-installed (English and Ukrainian), however you can add your own locales too.
All localization files are located in the `locale` folder, otherwise in folder specified in config file. Just copy locale file of your choice, name it in accordance to [IETF language tags](https://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag) (if you want your locale to be compatible with Telegram's locales) or define your own name. Save it as json and you're good to go. If you want to change default locale for console output and messages, that cannot determine admin's locale - edit `"locale"` parameter in the `config.json`. If this locale is not available - `"locale_fallback"` will be used instead. If both are not available - error will be shown.
All localization files are located in the `locale` folder, otherwise in folder specified in config file. Just copy locale file of your choice, name it in accordance to [IETF language tags](https://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag) (if you want your locale to be compatible with Telegram's locales) or define your own name. Save it as json and you're good to go. If you want to change default locale for messages, that cannot determine admin's locale - edit `"locale"` parameter in the `config.json`. If this locale is not available - `"locale_fallback"` will be used instead. If both are not available - error will be shown. For console output and logging locale you should edit `"locale_log"`.
We recommend to only make changes to your custom locale. Or at least always have your backup of for example `en.json` as your fallback.

@ -53,6 +53,6 @@
## Локалізація
Бот може використовувати різні мови. Є деякі попередньо встановлені (Англійська та Українська), однак Ви можете додавати свої власні локалізації теж.
Всі файли локалізації знаходяться у папці `locale`, якщо в конфігураційному файлі не вказано іншу. Просто скопіюйте цікавлячий Вас файл, назвіть його відповідно до [тегів мови IETF](https://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag) (якщо Ви хочете, щоб переклад був сумісним з перекладами Telegram) або просто вкажіть свою власну назву. Збережіть свій переклад як json файл і все готово. Якщо ви хочете змінити мову за замовчуванням для виведення консолі та повідомлень самого бота, які не можуть визначити мову адміністратора, відредагуйте параметр `"locale"` у `config.json`. Якщо ця мова недоступна, замість неї буде використано `"locale_fallback"`. Якщо обидві мови недоступні - буде показано помилку.
Всі файли локалізації знаходяться у папці `locale`, якщо в конфігураційному файлі не вказано іншу. Просто скопіюйте цікавлячий Вас файл, назвіть його відповідно до [тегів мови IETF](https://en.wikipedia.org/wiki/IETF_language_tag) (якщо Ви хочете, щоб переклад був сумісним з перекладами Telegram) або просто вкажіть свою власну назву. Збережіть свій переклад як json файл і все готово. Якщо ви хочете змінити мову за замовчуванням для повідомлень самого бота, які не можуть визначити мову адміністратора, відредагуйте параметр `"locale"` у `config.json`. Якщо ця мова недоступна, замість неї буде використано `"locale_fallback"`. Якщо обидві мови недоступні - буде показано помилку. Для зміни мови виведення консолі та логування вам слід відредагувати `"locale_log"`.
Ми рекомендуємо вносити будь-які зміни лише до вашої окремої мови. Або, принаймні, завжди мати резервну копію, наприклад, `en.json` як запасний варіант.
Loading…
Cancel
Save